Hvad er en blowerdoor?

Hvad er en blowerdoor?

En blowerdoor er en anordning, der bruges til at måle lufttætheden i en bygning. En blowerdoor test består af en ramme og en lufttætning, der passer rundt om den dør eller det vindue, der skal testes. Der er monteret en ventilator i rammen og tilsluttet en trykmåler. Blæseren bruges til at sætte det rum, der skal testes, under tryk eller trykaflastning. Manometeret bruges til at måle den mængde luft, der bevæger sig gennem døren eller vinduet.

En blowerdoor test bruges til at finde utætheder i en bygnings indpakning. Den kan også bruges til at bestemme, hvor meget luft der siver ind i en bygning. Testen kan udføres med døren åben eller lukket. Når blæserdøren er åben, vil ventilatoren sætte tryk på rummet. Trykmåleren måler den mængde luft, der bevæger sig gennem døren. Hvis døren ikke er tætnet korrekt, vil ventilatoren reducere trykket i rummet. En blowerdoor test er et værdifuldt værktøj til at finde utætheder i en bygnings indpakning. Den kan også bruges til at fastslå, om en bygnings ventilationssystem er tilstrækkeligt.

En blowerdoor test udføres typisk af en uddannet fagmand. Testen tager ca. to timer at gennemføre. Resultaterne af en blowerdoor test bruges til at beregne bygningens luftinfiltrationsgrad. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre bygningens energieffektivitet.

Fordele ved en blowerdoor test

Der er mange fordele ved at udføre en blowerdoor test i dit hjem. Nogle af fordelene omfatter:

– Finde utætheder i bygningens indpakning

– Fastlæggelse af, hvor meget luft der siver ind i bygningen

– Fastlæggelse af, om en bygnings ventilationssystem er tilstrækkeligt

En blowerdoor test kan hjælpe dig med at spare penge på dine energiregninger. Resultaterne af testen kan bruges til at forbedre energieffektiviteten i dit hjem.

Ulemper ved en blowerdoor test

Der er nogle få ulemper ved at udføre en blowerdoor test i dit hjem. Nogle af ulemperne omfatter:

– Testen kan være forstyrrende for din daglige rutine

– Resultaterne af testen kan være vanskelige at fortolke

– Testen kræver en uddannet professionel

På trods af de få ulemper er en blowerdoor test et værdifuldt værktøj til at finde utætheder i dit hjem. Resultaterne af testen kan bruges til at forbedre energieffektiviteten i dit hjem.

Der er altså fordele og ulemper ved en blowerdoor test. Du skal foretage din egen beslutning om, hvorvidt du skal have foretaget en sådan. Du kan eventuelt spørge i dit netværk, hvad deres erfaring er ved sådan en test.